Skogen, himlen och vattnet...                                    
  Fortsätt                                    
                       
  Foto: Reino Larsson, Lohiniva 070923