Skogen, himlen och vattnet...      
  Fortsätt      
       
  Foto: Reino Larsson, Lohiniva 070923