Med vindflöjeln i
bakgrunden,
grönskan,
maskrosorna
kantade av
blommande träd
och buskar i
parken bakom
Årsta C.

Fortsätt

 
Foto: Reino Larsson   16 maj ´2006