Klassfoto 1931
    Tillbaka
   
Foto: Okänd  
Sjätteklass Muodoslompolo 1931 med läraren Isak Keskitalo. Eleverna fr. vänster:
Elis Tiberg, Ragnar Tornberg, Malte Kitti, läraren, Hildur Saari, Eila Oskarsson, Elina Tiberg, Julia Huotari och Karin Saari