Tillbaka..      
   
Fotot inskickat av Sune Johansson
.
 
OBS! Om texten till höger har 'konstigheter', bokstäver eller ord som saknas så beror det på
att våra datorer har 'kommunikationsproblem, kanske beror det på olika typsnitt eller något annat.
Typsnitt: Times New Roman.
Originalet från Sune är korrekt.
   
Ett gammalt hus i Muodoslompolo,
byggår 1902
 
Huset byggdes 1902 av hemmansägaren Johan Johansson,
även kallad 'Fiinan Jussi' (1884-1953), när han var 18 år.
Jussi bodde själv i ett annat hus mitt i byn.
 
En vägmästare vid namn Bäckman fick hyra huset under
en period, troligen när det var nybyggt.
Vid en livlig fest i huset ska det till och med ha ridits med
häst inne i pörtet. Det berättades i byn om huset att 'siellä
ratsastetaan hevosella sisällä' (ungefär: därinne rider man
med häst).
Huset kallades därefter för 'Bäckmannin talo' (Bäckmans-
gården) eller något liknande och även landsvägen har kallats
för Bäckmansvägen. Beteckningen 'Bäckmannin tie' (Bäck-
mans väg) för nuvarande bilväg nr 404 (Muoniovägen) efter
ca två kilometer mot Muonio.
 
Timringen från Jussis hus mitt i byn (som då alltså är ännu
äldre) flyttades sedermera och har använts som lada och
byggts ihop någongång med en ladugård/stall av sten.
'Bäckmanshuset' eller 'gammelstugan' från 1902 som Jussi
byggde lär ha exakt samma mått som hans hus mitt i byn,
åtminstone beträffande timringens storlek.
 
Originalet (timringen från byn, okänd ålder, byggd 1902)
står alltjämt idag kvar mitt emot sin egen kopia (dvs huset
från 1902)!
 
mars 2014
Sune Johansson