Fortsätt   Vy över Muodoslompolo by kring 1944 / Så såg det ut i vår by då / (Klicka på fortsätt för fler bilder)    
Tillbaka  
Från vänster:
 
Dieseldrivna
elverksbyggnaden
 
Tapanis,
Keskitalos,
Erikssons.
 
På backen:
 
prästgården,
kyrkan,
arbetsstugan,
Hannukainens..
 
Soldaterna:
Uppgift saknas
 
   
Här kommer bilder som jag fått från en granne som hade sin svåger Sigurd inkallad hösten 1944. Sigurds bilder låg förvarade i en skokartong hemma hos sonen Bo som hade
kartongen efter faderns död. Vid närmare eftergranskning visade sig bilderna komma från Muodoslompolo. Bilderna antagligen fotade av Sigurd Kling. Hans son, Bo Kling från
Örebro har sänt bilderna. Sigurd kom från bergslagen och tillhörde regementet I 3 Örebro och var inkallad beredskapssoldat hösten 1944.
 
/Skickad av Håkan Andersson Örebro
Se vidare Håkans tidigare material här..