Fortsätt   Evakuering med färja över / Muonio i bakgrunden /    
Tillbaka  
 

 

 
   
Här kommer bilder som jag fått från en granne som hade sin svåger Sigurd inkallad hösten 1944. Sigurds bilder låg förvarade i en skokartong hemma hos sonen Bo som
hade kartongen efter faderns död. Vid närmare eftergranskning visade sig bilderna komma från Muodoslompolo. Bilderna antagligen fotade av Sigurd Kling. Hans son,
Bo Kling från Örebro har sänt bilderna. Sigurd kom från bergslagen och tillhörde regementet I 3 Örebro och var inkallad beredskapssoldat hösten 1944.
 
/Skickad av Håkan Andersson Örebro
Se vidare Håkans tidigare material här..