Frivilliga brandvärnet / MUODOSLOMPOLO        
             
             
Fortsätt

..................

     
 

 

Personallista anno 1985
reviderad 85-11-25
 
Eriksson Gunnar, förman
Johansson Ture
Salmi Åke
Uusitalo Sune
Tapani Ingemar
Kostet Nils
Kostet Ove
Kostet Hilding
Bragd Rune
Eriksson Per-Erik
Tuvehed Sven
Uusitalo Roger
Eriksson Enok
Siekas Birger
Kostet Göran
Larsson Reino
    Brandbil nr 571        
           
    Brandstationen på Arbetsstugevägen