Det dansades        
    Frivilliga krafter och i falurött        
             
    Text: Reino Larsson        
Tillbaka  
Frivilliga krafter tog initiativet till och byggde en utedans-
bana alldeles vid infarten till byn, från Muonionalusta-
hållet. Med trägolv och plankräcke runt, med vindskydd
för spelemännen. Allt i falurött, mitt bland stora tallar
som stod rätt till då de svettdränkta dansarna behövde ta
stöd mellan varven.
 
Dansbanan byggdes och drevs i början i privat regi av några
bybor, men övertogs senare av en förening (KU)
Midsommardans hölls vartannat år här och mellanåren
i Kolari, man turades om.
Det dansades även under andra tider på somrarna och
många minnen lär de äldre dansanta, och säkert även de
som inte dansade, ha från dessa arrangemang.
De som kunde spela dragspel turades om att stå för musiken,
mer komplicerat än så var det inte. Publiken var tolerant
och reagerade inte om det råkade smyga in en och annan
falsk ton. Huvudsaken var att det svängde om på dans-
banan så att tallkronorna stundtals rycktes med i virvlarna.
 
Dansbanan revs redan på 1960-talet. Med det tystnade
musiken i byn och piruetternas tid var förbi.
En skärva, men så viktig, i byns historia begravdes.