Uppsala domkyrka 1260
 
heter egentligen: S:t Eriks, S:t Olofs och
S:t Lars´ Metropolitkyrka i Norden.
Den är Nordens största kyrka.
Har 13 000 kvm kyrkomålningar.
Kyrkan grundlades år 1260 och byggdes
under 175 år. Den invigdes av ärkebiskop
Olof Larsson år 1435.
 
Uppsala domkyrka har varit Sveriges
kröningskyrka i 300 år och begravnings-
kyrka för tre kungar och fem drottningar.
Den är en medeltida gotisk katedral.
 
Kyrkotornen är 118 meter höga. I norra
tornet hänger fem klockor. Storan, den
största väger 7367 kg och den minsta,
Bönan, väger 447 kg.

Fortsätt >>

 
    Foto: Reino Larsson     050320