Husflytt redan på 1950-talet        
             
             
Tillbaka    
Hus flyttades redan då,
fast bara inom byn, och
på medar med byns
traktorer som dragare.
Ekipaget fastnade
dock då gummihjulen
tappade greppet.
Senare fick en catepiller
fortsätta dragandet,
om jag minns rätt.
Huset flyttades
från Vähälompolo över
sjön till mitten av byn.

Se husflytt på 1990-talet..

   
    Foto: Okänd (Om någon vet, meddela)