14-06-23    
       
 
Ett gammal tidningsurklipp hittades
i Rantas hus i Muodoslompolo
  Högst aktuell igen idag!
..................... Tillbaka.. .........................  
   
'Den gamles bön'
 
Du som haver makten här
se till mig som gammal är.
Vart jag mig i länet vänder
mitt öde är i dina händer.
Löften komma, löften gå,
lycklig den som vård kan få.