Husflytt på 1990-talet        
             
             
Tillbaka    
Hus flyttas idag i ännu
högre grad än förr i tiden,
men nu på hjul och inte
på medar som på 1950-talet.
Se här..
Det här huset skulle
till Karesuando,
den 8 mil långa vägen
   
    Foto: Åke Salmi