Där Rallarrosen blommar

Fortsätt

  Foto: Reino Larsson