Hus och byggnader i..

MUODOSLOMPOLO

        OBS! Fyll gärna på uppgifter om dessa..              
    Tillbaka             Foto: Reino Larsson, om ej annat anges    
   
Sidan uppdaterad
140328
     
'Bäckmannin talo' 'Bäckmansgården'
byggdes 1902

Läs mer om huset..

 
Fotot/texten inskickat av
Sune Johansson
Tack!
       
        Sune Johansson              
   
 

 

     
Gärdelids
Byggår 1908
       
                       
            Särkijärvis        
                       
            Ranta        
                       
            Yngves        
                       
            f. Hannukainen        
                       
            Erlands hus        
                       
            Törås        
                       
            Jannen törmällä        
                       
            Lahtis på Lahtisbacken        
                       
            f. Aunes ??        
                       
            f. Wennbergs bageri        
                       
            f. postexpeditionen        
                       
            f. Tullbostaden och tullexpedition        
                       
            Muodos Mineral        
                       
            f. Riekkolas affär        
                       
           
Muodoslopolo kyrka
byggdes år 1865 i Muonionalusta
och flyttades till nuvarande plats i
Muodoslompolo år 1925
       
                       
           
f. Arbetsstugan, Skolhemmet
nuvarande Träffpunkt.
Byggdes och invigdes 1925
       
                       
           
Sjukhärbärget, senare distrikts-
sköterskemottagning till hösten 2008
Byggår 1922
       
                       
           
f. Esso och Statoil stängdes 1985,
i början av året
       
                       
            Brandstation, nuvarande        
                       
            f. Bussgaraget        
                       
            f. Vägverkets garage och rastbarack        
                       
            f. Snickeriverkstad        
                       
            Dansbaracken?        
                       
           
Muodoslompolo Livs ek. förening
fr. 2007 o.f.
Tidigare Konsum 1983 - 2006
       
                       
           
Gamla `Röda skolan´
byggdes 1932 och revs 1996
       
        Foto: Lilly Johansson              
           
Röda skolan revs 1996, flisades och
brändes upp i Kiruna värmeverk.
Byggår 1932
       
        Foto: Lisa Westermark ^              
           
Gula skolan, fortfarande i bruk.
Byggår 1959
       
                       
           
Nya skolan som flyttades till
Pajala flygplats 2007
Byggdes då Röda skolan revs 1996
       
                       
            f. lärarbostaden        
                       
            Senare lärarbostad        
                       
                       
        Topp ^              
......................                     ........