Så här kan en av de värsta paragraferna se ut i juridikens värld! Läs och försök förstå  
   
 
 
11 § Har intecknad fastighet delats, fördelas ansvaret mellan de särskilda delarna enligt 10 §,
om annat ej anges i andra stycket.
Delades fastigheten genom avstyckning och är stamfastigheten och den avstyckade fastigheten
icke längre i samme ägares hand, svarar stamfastigheten för hela inteckningen och den avstyckade
fastigheten endast för vad som icke kan utgå ur stamfastigheten. Om flera fastigheter avstyckats
från stamfastigheten, svarar fastighet, på vilken lagfart icke sökts, före fastighet, på vilken lagfart sökts,
och fastighet, på vilken lagfart sökts senare, före fastighet, på vilken lagfart sökts tidigare.
Har lagfart sökts på samma inskrivningsdag eller har lagfart icke sökts på någon av fastigheterna,
svarar fastighet som senare övergått till ny ägare före fastighet som tidigare övergått till ny ägare.
Mellan fastigheter som övergått samma dag fördelas ansvaret efter de grunder som anges i 10 §.
Andra stycket hindrar icke att borgenären söker betalning samtidigt ur stamfastighet och avstyckad
fastighet.
Bestämmelse om att avstyckad fastighet i vissa fall icke svarar för inteckning i stamfastighet
finns i 16 § andra stycket.

Förstod du?

Fortsätt
  29 juni ´2006