Typsnitt: Monotype Corsiva        
Fortsätt  
Dina barn tillhör dig inte
de är söner och döttrar av själva livets längtan.
De kommer genom dig, men inte från dig,
och fastän de är hos dig tillhör de dig inte.
 
Du kan ge dem din kärlek men inte dina tankar,
ty de har egna tankar.
 
Du kan hysa deras kroppar men inte deras själar,
ty deras själar befinner sig i morgondagens land,
som du inte kan besöka, inte ens i dina drömmar.
 
Du kan sträva efter att likna dem,
men försök inte att göra dem lika dig själv.
 
Ty livet går inte tillbaks
och dröjer inte vid igår.
 
Kahlil Gibran
  ..............................