Det fiktiva SKUGGPARTIET SKUGGPARTIET

    Tillbaka till Startsidan     Uppdaterad 2018-02-26
    Punktvisa mål Punktvisa mål
Med fingret på de ömma punkterna:
_____________________________
 
 
Monarkin
Status Q
 
Skolan
Återuppbyggas den svenska skolans kvalitét och tro-
värdighet.
.
Försvaret
Försvaret rustas upp snabbare än planerat. Ett alliansfritt
'neutralt' land ska ha ett starkt och trovärdigt försvar.
Nato-medlemskap ska övervägas.
..
Polisen
Både polisresurserna och organiseringenen behöver ses
över för att motsvara dagens förändrade krav.
 
Pensionerna
Lägsta pensionerna höjas åtminstone över
EU:s fattigdomsgräns. Absolut brådskande!
 
Medborgarskap
En värdehandling som pliktar för ömsesidig respekt
och förtroende för och med landet.
Av utifrånkommande sökande krävs flera års motsprestation
i form av klanderfri vandel och en vilja att göra rätt för sig.
 
Yttrandefriheten/Tryckfriheten
göras starkare för att begränsa politikernas möjligheter att
förändra efter tillfälliga politiska strömningar/vindar.
 
El och energi
El- och energi ska vara för folket och inte som spelknappar
för direktörernas speliver.
De fasta avgifterna (frakten av el) bör inte överstiga för-
brukningskostnaden.
.
Migrationen
Återgå till normal invandring med bättre kontroll över
gränserna.
Effektivare utvisning av dem som befinner sig illegalt i landet.
Icke svenska medborgare som begår grova brott ska ut-
visas utan dröjsmål.
Framför allt en öppen redovisning av kostnader för mig-
rationen och de externa hjälpprogrammen.
 
Brott och straff
-
.
Arbetsmarknadsfrågor
Landsbygden
Vård och omsorg
-
   
.
.
........
 
 
.
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         

 

Kladdanteckningar: