Uppdaterad 090414 Tillbaka          
  '

Tornedalssången

Text: William Snell
Folkmelodi harm. av A-L Wallmark
Var hälsad vackra Tornedal,
vårt hem långt upp i nord!
Du är för oss det bästa val
på denna vida jord.
Du är för oss det bästa val
på denna vida jord.
 
Från lapplands fjäll
till Bottenstrand
går älvens stolta stråt.
Förenar tvenne broderland
mer än den skiljer åt.
Förenar tvenne broderland
mer än den skiljer åt.
 
På sommarhimlen hög och klar
där midnattsolen ler.
I glans och skönhet underbar
all nejden då sig ter.
I glans och skönhet underbar
all nejden då sig ter.
 
Med ljus och fägring rymden får
av norrskensflammors prakt.
När nordans friska ande rår
i vintersmyckad trakt.
När nordans friska ande rår
i vintersmyckad trakt.
 
Vårt solskensland,
vårt norrskensland,
Du kära fosterbygd.
Vi tjäna Dig med håg och hand,
väx rik på dåd och dygd.
Vi tjäna Dig med håg och hand,
väx rik på dåd och dygd.
 
När slutad är vår vandring här
och lyktad all vår strid.
Oss fädrens tro och hopp då bär
till härlighetens frid.
Oss fädrens tro och hopp då bär
till härlighetens frid.
 
Var hälsad vackra Tornedal
vårt hem långt upp i nord.
Du är för oss det bästa val
på denna vida jord.
Du är för oss det bästa val
på denna vida jord.
 
....

  ......................

  '

Laulu Torniolaaksolle

Kännös: ?
Kansansäv.harm. A-L Wallmark
Oi terve, kaunis Tornion maa,
sä seutu armainen.
Kén täällä elää, kodin saa
ja onnen ainaisen.
Kén täällä elää, kodin saa
ja onnen ainaisen.
 
On meille aarteet runsahat,
suot suuret, metsämaat.
Vuolaitten väyläin rantamat
ja vuoret malmikkaat.
Vuolaitten väyläin rantamat
ja vuoret malmikkaat.
 
Suloinen meille aina on
tää seutu pohjoinen.
Loistossa keväät auringon
ja revontuulien.
Loistossa keväät auringon
ja revontuulien.
 
Isäimme joukko viljeli
niittymme, peltomme.
Ja kyläät, kirkot rakensi
omaisuudeksemme.
Ja kyläät, kirkot rakensi
omaisuudeksemme.
 
Kén lukee heidän vaivojaan,
Oi Herra iäinen.
Sä auta meitä vaalimaan
aarteita isien.
Sä auta meitä vaalimaan
aarteita isien.
 
Suo melle täällä eläiss´
Sun siunauksesi.
Ja täältä kerran lähteissä
autuutes luonasi.
Ja täältä kerran lähtessä
autuutes luonasi.
 
Oi terve, kaunis Tornion maa,
sä seutu armainen.
Kén täällä elää, kodin saa
ja onnen ainaisen.
Kén täällä elää, kodin saa
ja onnen ainaisen.
........................   ´

Tornedalssång

av William Snell

 
Midnattssol och midvintersnö,
milsvida skogar kring älv och sjö,
fradgande forsar och klara sel,
sjöarnas glada glitterspel,
härliga skatter i ymnigt tal
äga vi här i vår Tornedal.
 
Blånande höjder, malmrika berg,
ängar i ljuvligt grönskande färg,
holmar, där lien i gräset går,
åkrar, där kornet bugande står,
solfyllda somrars skördar och blom
blivit vår dyrbara egendom.
 
Räckande fram en vänfast hand
åt närliggande broderland,
ägande tvenne modersmål,
kärnfulla släkters tungomål,
känna i svenskt både stora och små
och älska vår flagga, gul oh blå.
 
Landet, av hänsovna fäder ärvt,
gott och fagert, fast kargt och kärvt,
troget vi ägna vår levnadsid,
vår kärlek i klar som mulen tid.
Må Gud med all rikare håvors tal
välsigna vår älskade Tornedal!
    Tillbaka