Gästfotografer                              
      Fortsätt           Foto: Elisabeth Pemer                  
         
En lavskrika i Vasikkavuoma som
snabbt tagit en brödbit från eldplatsen
och fotografen lika snabbt tryckt av
sin kamera.
   
Förtöjd vid
Naankijärvi
 
Foto
Elisabeth Pemer
22 aug 2016
       
      2018 Faxälven   2015       2016 juli           Sundsvall 27 okt -18   Höstpromenad 2018  
      Foto: Elisabeth Pemer       ..........................