Min märkessamling 100623    
        Fortsätt
      Från vänster överst:
Polismärken, Televerkets
Statens järnvägar
Mellan raden:
Tullverkets
Nedersta raden:
Militära märken; Marinen, Hemvärnet