Muodoslompolo bygdeförening  
    Fortsätt  
Uppdaterad
090929
   
       
..............    
 
Muodoslompolo bygdeförening bildades på ett allmänt möte
den 28 febr 2002.
Den 13 febr hade det hållits ett förberedande möte som planerade
starten av bygdeföreningen.
Föreningens ambition är, att arbeta för allas trivsel och gemenskap
i vår by och bygd, samt värna om det som vi ärvt att förvalta.
Våra planer är bl.a. att ordna enkla sammankomster, samkväm,
grillfester, tävlingar, trivselaftnar, middagar, kaffe och bullar, mm.
Kort sagt; att umgås och ha trevligt tillsammans, utan större
formaliteter. Vårt motto är..
             
Vi ska blicka bakåt,
arbeta i nuet
och sikta framåt!
                       
     
Vid det förberedande mötet 020213
valdes en tillfällig styrelse:
 
Rosa Uusitalo
Doris Tuvehed
Börje Keskitalo
Gunilla Uusitalo
Bo Kostet
Birger Siekas
     
Årsmöte
 
18 april
15.00

2009

     
Vill du stödja det
ideella arbetet för denna by och bygd,
bli medlem i Bygdeföreningen!
 
Betala in 50 kr/år till postgiro
36 69 40 - 5
Muodoslompolo bygdeförening
              .........................        
                      Arrangemang och aktiviteter historik
     
Första ordinarie styrelse för bygdeföreningen år 2002:
Reino Larsson, ordf.
Gunilla Uusitalo, sekr
Rosa Uusitalo, kassör
Gunnar Martimo
Börje Keskitalo
Birger Siekas
Bo Kostet
          År  
2000 Hemvändardagar (arr: Hemvändarkommittén) Läs..
2004 Bygde- och kulturdagar (arr: Mbf)
                      OBS! Listan ej fullständig ännu
     
 
Nuvarande styrelse, enligt årsmötet 2009-04-18
 
Marianne Simonsson, ordf.
Rosa Uusitalo, kassör och vice ordf.
Börje Keskitalo, ord. ledamot
Birger Siekas, ord. ledamot
Eivor Siekas, ord. ledamot
 
Suppleanter:
Gunilla Uusitalo
Gunnar Martimo
 
Revisorer:
Helena Salmi
Peter Keskitalo
 
Valberedning:
Marianne Simonsson
Börje Keskitalo
             
Styrelsemöten:
 
2002-03-22 (möte med Stiftelsen Träffpunkt)
2002-03-20
2002-05-10
2003-05-13
2003-10-16
2003-11-14 (möte med Stiftelsen Träffpunkt)
2003-11-20
2004-04-06
2004-04-21 + arbetsgruppmöte
2004-10-12
2005-09-29
2007-01-31
2007-04-21
2007-06-13
2007-07-20
2007-08-07
2007-09-07
2007-11-21
Årsmöten:
 
2003-03-27
2004-03-30
2007-03-06
2008-03-07
2009-04-18
                      Andra aktiviteter under åren:
                     
 
2002-03-31 Grillfest
2002-05-24 Exkursion till Merasjärvi
2002-07-08 Sommarcafét öppnades
2003-11-07 Köttsoppa afton
2003-12-13 Jultallrik
2004-10-30 Köttsoppa afton
2004-12-11 Jultallrik
2009-09-30 Surströmmingskväll