Tillbaka..                                
                   
Kulturstigen är tänkt,
som också namnet anger,
att kantas av... tornedalsk kultur i form av exempelvis gamla bilder om livet här.
Men kultur är inte bara det som varit förr,
utan vi skapar kultur varje dag.
Om du har ett uppslag, ett foto eller något annat
som du vill ska vara med här så.. hör av dig till:
 
Epost: mixarense@gmail.com
   
                                     
                                ..........................................................    
                                Fortsätt