De vita näckrosorna
blommade äntligen i
parken i Sala

Fortsätt

  Foto: Reino Larsson     050805