Tillbaka              
  Fortsätt       2014-11-06      
   
Gästfotografer
Foto: Åke Salmi
En ovanlig gäst i norr
.
.
Nötväcka
.
Nötväcka är en liten fågelart
i familjen nötväckor som häckar
över stora delar av Palearktis.
Det är en satt fågel, med stort
huvud, kort stjärt, lång spetsig
näbb och starka fötter.
I Sverige häckar nominatformen
av nötväcka. Tidigare brukade
man säga att den förekom upp
till omkring 60° nordlig bredd
och de få observationer som
gjordes i norra Norrland utgjordes
av den sibiriska underarten.
På en ganska kort tidsperiod har
detta förändrats och idag
förekommer nominatformen,
om än glest, som etablerad
häckfågel över stort sett
hela norra Norrland. (Wikipedia)
 
.
     
      ...................................................