Pajala kyrka / .............................................................................. Kyrkor, se från början                          
    Fortsätt   Fortsätt                      
           
         
                    Foto: Reino Larsson