Hemvändardagarna    
     
Avslutningsvis, kort resumé
Vi tackar alla som medverkade på ett eller annat sätt!
   
           
Tillbaka     Hemvändardagarna blev en succé! Inte bara sett från arranggörernas sida,
utan också för de gästande.
Det har gått att avläsa från det mycket positiva gensvaret efter festen. Folk har
uttryckt sin glädje och tacksamhet genom tidningsannonser, i radio och direkt till
medlemmar i hemvändarkommittén.
Givetvis berodde mycket på arranggörerna hur dagarna disponerades och hur allt
ordnades så att alla skulle få ut så mycket som möjligt, men..
Det var alla ni hitkomna människor som `gjorde´ festen till vad den blev!
 
Det var egentligen just innan anmälningstiden, den 28 juni, gick ut som det lossnade
ordentligt och anmälningarna började forsa in. Veckorna innan såg det inte alls
lovande ut, utan det var bara några tiotal som hade anmält sig.
Det var svårt att beräkna hur många det slutligen skulle komma, men kommittén
fastnade för en siffra som kunde vara alldeles för hög, eller för låg. 150 vuxna och
50 barn var en gissning. Det fördubblades med råge när festen väl var igång,
utom kanske antalet barn som inte blev så stort som vi hade räknat med.
Dessa lyckade dagar satte igång något hos många människor som senare bör
tagas tillvara på något sätt. Förväntningar hade väckts, en våg var i rullning och
en plattform hade skapats för att fortsättas vidare på.
Förfrågningar kom vad som skulle hända härnäst. Vi får hoppas att byn kan
leva upp till den bilden som gästerna fick med sig härifrån, en positiv bild.
 
Något att minnas länge efteråt.
   
           
--------------------