41 år

i vädrets tjänst

               
    Text: Reino Larsson                
Tillbaka

 
 
 
Tänk dig, att forma din fritid och ditt privatliv i tretimmars
intervaller dygnet runt. Vara bunden till hemmet dag och
natt, år in och år ut. Veta på kvällen när du lägger dig,
att klockan ett, klockan fyra och klockan sju ska du upp,
klä på dig och gå ut för att avläsa himlen och instrumenten
i väderburen ute på gården. Sedan göra en rapport per
telefon till SMHI (Svenska Meterolologiska Hydrologiska
Institut). Så var det att vara väderobservatör.
 
Rosa Uusitalo har gjort det i 41 år. Hon tog över väderleks-
tjänsten 1 februari 1955. Tidigare hade vädret rapporterats
in från Muoniovaara.
I början var arvodet endast 200 kr i månaden, utan extra
tillägg för natt- eller helgarbetet. Senare höjdes det lite i takt
med penningvärdesförändringen.
Det fanns inte så många avlönade arbeten här att välja bland,
så man fick ta det som fanns, säger Rosa.
 
År 1978 förbättrades anställningsvillkoren avsevärt för
observatörerna. De fick vanliga månadslöner med tillhörande
tillägg för obekväma arbetstider och avtalsenliga ledigheter.
Det var en stor förändring.
Regelbundenheten i dessa tre-timmarsintervaller blev en livs-
rytm som fortfarande är svår att rubba på. Än idag vaknar
Rosa vid samma tider på nätterna. Hela familjen fick anpassa
sig efter hennes konstiga arbetstider, inflikar dottern Gunilla.
Den sista januari 1996 gjorde Rosa sitt sista arbetspass
som väderobservatör. Exakt på dagen 41 år efter hennes
första pass.
Automatiseringen tog över och flera hundra väderobserva-
törer sades upp från sina jobb, och antalet obsställen
minskades följdaktligen, bl.a. väderstationen i Muodoslompolo
drogs in helt som rapportställe.
Väderburen fick Rosa behålla som minne på sin gård. Några
enklare mätare lämnades kvar, de dyrare instrumenten
plockades dock bort. av SMHI.
Den vitmålade väderburen pryder sin plats och påminner
om en svunnen epok i väderlekstjänstens historia.
 
Väderobservatörerna avtackades högtidligen i dagarna två på
SMHI i Norrköping med rundvisning, middagar och dans.
Tennljusstaken, som faktiskt liknar en nederbördsmätare,
står på synlig plats i Rosas kök. Ljusstaken som alla uppsagda
väderobservatörer fick som avskedspresenter av Sveriges
Meteorologiska Hydrologiska Institution.
             
    _______________