Kort sagt...      
Text: Reino Larsson      
Sidan är uppdaterad 18 oktober 2009      
Tillbaka      
 
- Du som stressar - var inte rädd
för att tiden ska fly ifrån dig.
Tiden låter ingen släpa efter!
   
- En människa som bär ljuset inom sig
lyser upp tillvaron även för oss andra.
       
 
- Det krävs mod för att våga vara
lite barnslig ibland.
   
- Det är alltid den svagare
som förlorar mot den starkes rätt.
       
 
- Ett osäkert ansikte utstrålar äkthet,
ett tvärsäkert förråder sig självt.
   
- En politiker före ett val
beter sig ofta som en ilsken hund
just innan den fått sitt ben.
       
 
- Jag är inte den jag utger mig för att vara,
jag bara väljer den mask..
som passar mig för stunden.
   
- Alla människor har lika värde,
endast hennes gärningar kan betygsättas.
Skalan bestäms av betygssättarnas värderingar
- vem betygsätter dessa?
       
 
- Vid förhinder kan en likasinnad diskussionspartner
förslagsvis ersättas med en spegel.
   
- Gud hade nog tänkt sig jorden som ett paradis,
men i ivern råkade Han också skapa människan.
       
©