Välkommen till Sala                      
  Fortsätt                   Fortsätt  
             
  Foto: Reino Larsson