"Sommar sommar sommar...   Fortsätt                   Tack för att du tittade! Trevlig sommar!  
               
  Naankijärvi           Naankijärvi   Foto: Reino Larsson ´050804 Hargshamn