*

.
Uppdaterad den 2018-01-21
PARTIET   PROGRAM   VISIONER   KRAVLISTA   e   f
.................................................   .................................................   .............................................   .............................................   ...........................................   .............................................

Det fiktiva SKUGGPARTIET är ett enmansparti och ingen etablerad sammanslutning. Sidorna är under uppbyggnad. Allt är inte tillräckligt genomtänkt här utan rivits fram från höftet!

..
 

 

 
- Sverige är ett vackert land bland många andra.
 
- Sverige är ett lagomt land med både sol och regn,
gröna gräsmattor och vida vita vilda vidder.
 
- Sverige är ett humant land både för sina egna
medborgare och för de som söker vår hjälp.
 
- Sverige är ett förhållandevis tryggt land.
- Sveriges välfärd har byggts upp av dem som idag i
många fall behöver samhällets hjälp för att klara sig.
Vi får inte glömma och gömma dem under locket!
- Sveriges välfärd har betalats med världens högsta
skatter och ett idogt arbete i motvind.
- Svenskarna är ett hyggligt och försiktigt folk
jämfört med de lite burdusa bestämda finnarna,
de glada hurtiga norrmännen och de lättsamma
danskarna som väcker en viss avund hos oss.
 
- Svenskarna är ett diskuterande folk som alltid
söker samförstånd även när detta är omöjligt.
Diskussionen är således viktigare för svenskarna
än själva resultatet.
 
- Svenskarna är konflikträdda och har svårt att
kommunicera rakt och öppet.
 
- Svenskarna är ett fredsälskande folk till den milda
grad att vi skrotade försvaret och hoppas att andra
hjälper oss ifall vi skulle bli angripna. Vi skickar
gärna våra få yrkessoldater till andra länder för att
kriga och varje insats med fallen fiende känns som
en fjäder i hatten för oss sanna fredsälskare.

- Sverige är ett bra land att leva i, men kan bli bättre.

- Sverige är vårt land i en global värld. Vi kan och
ska vara stolta över det.
 
- Svenskarna månar om miljön och önskar att alla
andra gjorde likadant. Vi älskar att resa och flyga
till alla världens länder.
De globala klimatförändringarna oroar oss mycket
och därför höjer vi gärna och ofta bensinskatten
för att lindra samvetskvalen för det annars för miljön
skadliga levnadssättet som vi helst vill fortsätta med.
Hur livet blir för andra efter oss, för våra barn och
barnbarn, bryr vi föga om och vill inte prata om det
heller.
- Svenskarna är det minst religiösa folket i europa
och kanske i världen. Tro och livsåskådning är varje
människas ensak och bör inte blandas in i det
politiska och samhälleliga beslutsfattandet.
   
.
         

.

Synonymer till fiktiv:
påhittad, inbillad, uppdiktad, skenbar, låtsad, overklig, imaginär, tänkt, fingerad, illusorisk, teoretisk, obefintlig
 
Motsatsord till fiktiv:
autentisk, reell

..

..

   
Den självutnämnde partivisionären visionerar på sofflocket,
eller som seriefiguren Kronblom lär ha sagt:
 
'Bäst att ligga kvar på sofflocket så att man inte kränker någon jävel'.
       

 

.