Hemvändardagarna    
     
Välkomsttalet
den 20 juli år 2000 ca. kl 16.30
   
           
     
Invigningstalare: Rosa Uusitalo
Text: Reino Larsson
   
Tillbaka    
Muodoslompolo hemvändardagar.
De första i sitt slag någonsin här,
de första för detta nya spännande årtusende.
 
Idén till dessa dagar kanske hade funnits där
en tid tillbaka, men sparken i baken kom
så sent som under denna vår.
En hemvändarkommitté bildades bestående av
representanter för olika föreningar i byn och för byborna.
Kommittén har samlats regelbundet under våren
och arbetat med planeringen och i senare skedet
också med de praktiska göromålen.
Alla frivilliga krafter har tagits emot med öppna armar
och idér har sugits in likt vattnet i svampen.
Den svåraste biten har varit, som det alltid är,
att nå ut med information till de berörda.
Så spridda som med vinden, som vi alla är,
så är det omöjligt att nå ut till hundra procent.
Några kanske känner sig förbigångna så här i efterhand,
och det beklagar vi.
Andra har inte haft möjlighet att komma hit
trots att de skulla ha önskat, och det känner vi för.
Vi har inte skickat ut några personliga inbjudningar,
utan allt har skett genom allmän information.
 
Tack vare alla entusiastiska människor,
medhjälpare, idésprutor, tipsare, sponsorer, uppmuntrare..
Och alla ni som inte riktigt orkat tro på idén
med hemvändardagar,
så att vi arranggörer har kunnat hålla oss nere på marken
och inte svävat upp bland molnen.
 
Tack vare alla er har jag nöjet nu, som Er representant,
få hålla detta välkomsttal - till Er!
 
Vad skulle vara ett bättre sätt att möta den nya tiden med,
än att samlas för att bekanta sig,
att få utbyta tankar och minnen med varandra,
för att vidga våra sinnen.
- Stilla en inneboende längtan i oss,
att hitta broarna mellan olika tider,
mellan människor, - mellan oss.
Ett behov av gemenskap, tillhörighet, identitet,
det eviga sökandet efter våra förfäders stigar.
 
Vad skulle vara ett bättre sätt att möta utmaningen på
- att ta emot framtiden, det nya årtusendet,
och binda samman nutiden med den gångna tiden,
än att samlas till en fest, glädjas tillsammans
och sedan skiljas åt som vänner?
 
Det är glädjande att se att så många har kommit
till dessa byns första hemvändardagar!
Många har kommit långväga ifrån,
andra har haft kortare väg hit.
Målet för alla har varit detsamma,
att mötas och umgås på våra förfäders mark,
vid källan, i våra rötters bygd.
 
En del av er kanske inte har samma anknytning hit
men har kommit för att få uppleva
en kort sekvens från något ur det förflutna.
Det kan handla om ett flyktigt besök här i byn,
kanske att ni jobbat här,
eller hittat en vän, eller rent av bara passerat förbi.
Hur som helst,
det viktigaste just nu är att något fått er att återvända hit.
 
Det kanske också finns några
som aldrig tidigare varit hit,
men som genom någon annan känner till denna by och bygd.
Kopplingarna kan vara skiftande;
genom sina föräldrar, far- och morföräldrar,
släkt och vänner, eller bara genom någon bekant.
Vad som än burit er hit
ska ni alla känna er lika varmt välkomna
till Muodoslompolo och dessa Hemvändardagar.
Hoppas alla får det trevligt och gemytligt tillsammans
och att vädrets makter är oss givmilda fyra dagar framåt.
Fyra oförglömliga dagar i våra liv..
att lagras i våra minnesarkiv.
 
Tack för mig!
   
           
--------------------