Fortsätt                       Fortsätt    
                 
  Foto: Reino Larsson, 5 aug ´2005 i korsningen Byvägen-Kyrkvägen       Orten Film norr om Uppsala   Helgardering?       Huvudled någonstans?   Helgardering